sjow.meDisclaimer

SjowMe maakt gebruik van uw Google account. Dit en uw mailadres, en de inhoud van uw Sjows is het enige wat wij van u bewaren.

Waarom inloggen met uw Googleaccount?

Wij hebben de samenwerking gezocht met Google. Hoe werkt dit?

U wordt van onze site naar een beveiligde omgeving van Google geleid. Daar logt u in en wij ontvangen van Google een bevestiging dat u bent wie u zegt.  Dus het enige wat wij weten is dat (bij het inloggen) het e-mailadres bij u hoort.

Inhoud

Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan SjowMe zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat SjowMe zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt

Copyright
Deze website is ontwikkeld door SjowMe. Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen. Alle foto’s en video’s die in de Mediabibliotheek van SjowMe zijn eigendom van SjowMe en mogen uitsluitend worden gebruikt voor de oplossing die SjowMe levert.

Dit geld uiteraard niet voor uw eigen beelden die u zelf plaatst in de mediabibliotheek. Daarvoor zorgt u zelf voor de rechten. Sjowme aanvaart daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm, downloading naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SjowMe.

Juridische geldigheid van de disclaimer

Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden.