extra info RSS

sjow.meextra info RSS
De input van de RSS feed wordt opgeslagen in het geheugen van de internetbrowser en wordt 1 maal per kwartier ververst.
Als u in meerdere dia’s een RSS feed gebruikt met andere opties wordt de informatie opgehaald aan de hand van de dia waar de Sjow dan is. Deze RSS informatie wordt vervolgens in alle dias waar RSS is geactiveerd getoond.