Module Algemeen

Deze instellingen gelden voor alle modules:

  • Door een vinkje te zetten in het vakje “activeer module” wordt de module in deze dia getoond.
  • U kunt eventueel een titel boven de module plaatsen. Gebruik daarvoor het tekstvlak titel.
  • Rond de module kunt u eventueel kiezen voor een panel, panel met een lichte- of donkere kleur (die u eventueel met het schuifbalkje daaronder meer of minder transparant kunt maken) of kader.
  • De grootte van de teksten komen standaard uit het configuratiescherm maar kunt u aanpassen.

Meer informatie over de postiebepaling